Znajdź nas na

Wychowawca wypoczynku

 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
 • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
 • Ruch i rekreacja

 

Kierownik wypoczynku

 • Planowanie pracy wychowawczej
 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku
 • Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego

 

Trener umiejętności społecznych

 • Cechy trenera
 • Zadania
 • Umiejętność autoprezentacji
 • Inteligencja emocjonalna
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej
 • Rozwijanie asertywności
 • Konflikty interpersonalne – jak sobie z nimi radzić
 • Odporność na stres
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z porażką
 • Praca z grupą w zakresie doskonalenia umiejętności społecznych
 • Motywowanie uczniów
 • Trening zastępowania agresji
 • Trening interpersonalny

 

Kierownik wycieczek szkolnych

 • Rodzaje i formy turystyki szkolnej
 • Przepisy prawne regulujące organizację i przebieg wycieczek szkolnych
 • Zasady organizowania wycieczek szkolnych oraz obozów
 • Współpraca z organizatorami usługi turystycznej, przewoźnikami oraz gestorami bazy noclegowej.
 • Dokumentacja pedagogiczno-organizacyjna wycieczek szkolnych.
 • Dokumentacja finansowa wycieczek szkolnych.
 • Zagadnienia BHP podczas wycieczek szkolnych – bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy.

 

Kursy dodatkowe:

Kurs terapii zajęciowej

Kursy florystyczne

Kursy kosmetyczne

Szkolenia Rad Pedagogicznych – Nowa podstawa Programowa.  Awans Zawodowy Nauczyciela

Wymagane dokumenty:

 

Szczegółowe informacje: 

Sekretariat WSCKZiU Września ul. Wojska Polskiego 2a  (pok. 9)

 

Pin It