Znajdź nas na

Zapraszamy na bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy "Technik rachunkowości"

Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę teoretyczną połączoną z umiejętnościami praktycznymi - kwalifikacje do podjęcia pracy w działach księgowych i biurach rachunkowych, a także w urzędach skarbowych czy samorządach terytorialnych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 

  • Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
  • Rachunkowość finansowa
  • Wynagrodzenia i podatki
  • BHP z elementami pierwszej pomocy
  • Język obcy zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

  • Rachunkowość w ramach biura rachunkowego
  • Naliczanie wynagrodzeń i podatków
  • Dokumentacja biurowa

Nauka w systemie zaocznym

Po ukończeniu kursu możliwość zdawania egzaminu przeprowadzanego przez OKE

 

Pin It