Znajdź nas na

Zapraszamy na bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy "Technik ochrony fizycznej osób i mienia"

Uczestnicy kursu zdobędą cenne kwalifikacje do podjęcia pracy w zawodzie technika ochrony mienia w agencjach ochrony, bankach, urzędach publicznych i innych instytucjach, gdzie niezbędna jest ochrona. Nabędą umiejętności sprawnych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz realizacji działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu. 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 

  • Podstawy prawa w ochronie osób i mienia
  • BHP z elementami pierwszej pomocy
  • Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia
  • Język obcy w ochronie osób i mienia
  • Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
  • Zabezpieczenie imprez masowych
  • Ochrona osób
  • Konwojowanie

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

  • Wyszkolenie strzeleckie
  • Techniki interwencyjne i samoobrona

Nauka w systemie zaocznym

Po ukończeniu kursu możliwość zdawania egzaminu przeprowadzanego przez OKE

 

Pin It