Znajdź nas na

Zapraszamy na bezpłatny kurs "Asystent osoby niepełnosprawnej"

Uczestnicy kursu zdobędą cenne kwalifikacje do udzielania porad oraz pomocy dotyczącej zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów, a także pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej. Wykwalifikowany asystent osoby niepełnosprawnej
może podjąć prace w sanatoriach, hospicjach i szpitalach, a także w domach opieki społecznej, domach późnej starości, ośrodkach rehabilitacyjnych lub znaleźć zatrudnienie u osób prywatnych. 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 

  • Podstawy psychologii i socjologii
  • Elementy anatomii i patologii człowieka
  • Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
  • Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
  • BHP z elementami pierwszej pomocy
  • Język obcy w pomocy społecznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

  • Język migowy
  • Opieka i pielęgnacja człowieka
  • Terapia zajęciowa i aktywizacja
  • Trening umiejętności społecznych i opiekuńczych

Nauka w systemie zaocznym

Po ukończeniu kursu możliwość zdawania egzaminu przeprowadzanego przez OKE

Pin It