Znajdź nas na

Zapraszamy na bezpłatny kurs "Technik archiwista"

Uczestnicy kursu zdobędą kwalifikacje do podjęcia pracy w archiwach państwowych, zakładowych, urzędach i instytucjach, gdzie będą zajmowali się gromadzeniem dokumentacji, jej klasyfikowaniem, opisywaniem i zabezpieczaniem.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

  • Podstawy archiwistyki
  • Elementy przedsiębiorczości
  • Metody pracy w archiwum
  • Prawo archiwalne
  • BHP z elementami pierwszej pomocy
  • Język obcy zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

  • Prowadzenie archiwum
  • Opracowanie materiałów archiwalnych

Nauka w systemie zaocznym

Po ukończeniu kursu możliwość zdawania egzaminu przeprowadzanego przez OKE

Pin It