Znajdź nas na

Zapraszamy na bezpłatny kurs "Technik administracji"

Uczestnicy kursu zdobędą cenne kwalifikacje do podjęcia pracy w administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych i zakładach, a także w firmach, gdzie potrzebni są pracownicy umiejący poruszać się wśród zawiłości związanych z załatwianiem spraw w urzędach. Ponadto zostaną przygotowani do podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

  • Elementy prawa cywilnego
  • Elementy prawa administracyjnego
  • Podstawy finansów publicznych
  • Elementy prawa pracy
  • BHP z elementami pierwszej pomocy
  • Język obcy w administracji

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

  • Wykonywanie prac biurowych
  • Postępowanie w administracji

Nauka w systemie zaocznym

Po ukończeniu kursu możliwość zdawania egzaminu przeprowadzanego przez OKE

 

Pin It