Znajdź nas na  
Rekrutacja:
Obecnie prowadzimy nabór na nowy rok szkolny
na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:


Florysta
Technik Usług Kosmetycznych
Technik Logistyk
Technik Administracji
Technik Archiwista
Technik Rachunkowości
Opiekun medyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik budownictwa

zajęcia rozpoczynają się w już we wrześniu.

Kursy skierowane są do osób dorosłych
absolwentów szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych,
szkół średnich, szkół wyższych a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
- świadectwo ukończenia szkoły będącej podbudową
Szczegółowe informacje i miejsce składania dokumentów 
Sekretariat WSCKU  Wrzesnia ul. Wojska Polskiego 2a  (pok. 9)
Organizujemy kursy zawodowe w dziedzinach:
obszar administracyjno-usługowy
obszar budowlany
obszar elektryczno-elektroniczny
obszar rolniczo-leśny z ochroną środowiska
obszar turystyczno-gastronomiczny
obszar medyczno-społeczny


Liczba odwiedzin: 1

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni
ul. Wojska Polskiego 2a
62-300 Września
tel: 61 436 49 59
fax: 61 436 48 28
wsckuwrzesnia@interia.pl