Znajdź nas na  
Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) są forma kształcenia ustawicznego i tym samym sposobem na zdobycie nowego zawodu. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego na takich samych warunkach i w taki sam sposób, jak w przypadku kształcenia realizowanego przez szkołę ponadgimnazjalną.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe pozwalają uzyskać tytuł technika.
Od września 2016 roku tę formę kształcenia jako nowość wprowadziło Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni.
WSCKU jako publiczna placówka oświatowa posiada bogatą ofertę bezpłatnych, weekendowych kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych, chciałyby uzupełnić swoje wykształcenie, udoskonalić i poszerzyć swoją wiedzę, uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe i tym samym mieć większe szanse na znalezienie lepszej i bardziej rozwijającej pracy.
 Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowana kadrę posiadającą duże doświadczenie w nauczaniu i prowadzeniu zajęć na poszczególnych kierunkach.
Lista kierunków (kliknij w dany kurs aby pobrać szczegółowy opis):
Szczegółowe informacje:
wsckuwrzesnia@interia.pl
tel. 61 436 48 28 61 436 49 59
607 615 040
 
Organizujemy kursy zawodowe w dziedzinach:
obszar administracyjno-usługowy
obszar budowlany
obszar elektryczno-elektroniczny
obszar rolniczo-leśny z ochroną środowiska
obszar turystyczno-gastronomiczny
obszar medyczno-społeczny


Liczba odwiedzin: 1

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni
ul. Wojska Polskiego 2a
62-300 Września
tel: 61 436 49 59
fax: 61 436 48 28
wsckuwrzesnia@interia.pl